+358405545507

©2018 by citylaturi.fi

TIETOSUOJASELOSTE JA YKSITYISYYDENSUOJA

Seloste päivitetty 11.7.2018

1. Rekisterinpitäjä:

Citylaturi Oy (jäljempänä ”Citylaturi”)

Y-tunnus: 2922664-4

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:

Claudia Hirvonen

+358405545507

citylaturi@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Citylaturi -palvelun asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkuuden ja muun yhteyden hoitamiseen,

ylläpitämiseen ja kommunikointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen

ja kehittämiseen sekä yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Rekisteriä

käytetään henkilötietolakia noudattaen.

Rekisteriä saatetaan lisäksi käyttää uutiskirjeiden lähetykseen,

markkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin. Voit milloin tahansa

tarkistaa / muuttaa / poistaa tietosi asiakasrekisteristämme tai kieltää

markkinointiviestinnän.

Tätä rekisteriä sovelletaan Citylaturi - palvelun käytössä ja rekistereissä

yllämainituissa tarkoituksissa.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Citylaturi Oy kerää käyttäjästä tietoja, kun käyttäjä käyttää Citylaturi –

palvelua ja siihen liittyviä mobiilisovelluksia tai verkkopalveluja. Tietoja

kerätään myös käyttäjän lähettäessä yhteydenoton verkkosivuilla olevien

lomakkeiden kautta.

Syöttämällä tai lähettämällä henkilötietoja Citylaturi.fi - verkkosivustoilla,

käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen

tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen.

Yhteydenotto-lomakkeilla lähetetyt henkilötieto-kohdat ovat

suojaamattomia.

Rekisterissä voidaan käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

Etunimi ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. tilaustiedot, tiedot

tapaamisista, markkinointiluvat ja – kiellot, osapuolten välinen

yhteydenpito)

Markkinointiin ja myyntiin liittyvät tiedot (lähetetyt

markkinointiviestit ja muut viestit)

Asiakaskyselyiden ja palautekyselyiden vastaukset

Lisäksi Citylaturi - mobiilipalvelun osalta voimme käsitellä yhtä tai

useampaa seuraavista tiedoista:

Rekisteröitymistiedot ja -tunnukset

6. Evästeet ja automaattiset tietojenkeruutyökalut

Evästeet

Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet (cookies) ovat

pieniä merkkijonon sisältäviä tekstitiedostoja, joiden avulla selain voidaan

tunnistaa yksilöivästi käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla tai palvelussa.

Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään evästeitä. Voit koska

tahansa muuttaa käyttämäsi selaimen asetuksia niin, että selain ei ota

vastaan kolmannen osapuolen evästeitä tai ilmoittaa niiden lähettämisestä.

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme

toimivuuteen.

Palvelumme hyödyntävät evästeitä, jotta pystyisimme tarjoamaan

mahdollisimman hyvän ja asiakasystävällisen palvelukokemuksen

verkkosivuillamme ja palveluissamme. Kehittääksemme verkkosivujamme

ja palveluitamme, keräämme evästeiden avulla tietoa siitä, miten käyttäjä

käyttää verkkosivujamme / palveluitamme.

Käyttäjän vieraillessa verkkosivuillamme tai palveluissamme, selain

lähettää automaattisesti teknisiä tietoja (kuten IP-osoite, selaintyyppi ja -

versio, edellinen sivusto).

Tilastot

Keräämme tilastotietoa verkkosivuillamme ja palveluissamme vierailleista

käyttäjistä. Tällaista tietoa ovat mm. Kävijämäärät, suosituimmat sivut,

sisääntulo- ja poistumissivut, klikatut linkit ja sivustolla vietetty aika.

Google

Palvelun käytön analysointiin voi olla käytössä Google Analytics –

analysointipalvelu tai muu Googlen palvelu. Analytics – evästeen avulla

saamme tietoja käyttäjän toiminnasta sivustossa. Näitä tietoja ei yhdistetä

henkilötietoihin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasialliset tietolähteet ovat käyttäjän Citylaturi - verkkosivustoilla tai

palveluissa ilmoittamat tiedot, verkkosivujemme ja palveluidemme käyttö-

ja asiointitiedot, tilausjärjestelmämme, asiakas- ja palautekyselyt sekä

uutiskirjeiden lukutiedot.

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä yhteistyökumppaneiltamme ja

henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tilauksien yhteydessä tietolähteinä toimivat tilauksen tekijä. Katso lisää

kohdasta 5. ”Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät”.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Citylaturi Oy voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn ulkopuolisille

yrityksille. Tällaisia yrityksiä hyödynnetään mm. seuraavissa tapauksissa:

Yhteydenottolomakkeiden ylläpito

Asiakassuhteen ylläpito ja CRM

Tällaiset yritykset voivat sijaita Euroopan Unionin alueella tai sen

ulkopuolella. Nämä yritykset tarjoavat erilaisia palveluita esim.

sähköpostimarkkinointiin sekä tilausjärjestelmien ja

yhteydenottolomakkeiden valmistamiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon tai

muun IT-palvelun tai Infrastruktuurin luomiseen / käyttämiseen.

Tietoja saatetaan tietyissä tapauksissa luovuttaa myös kolmansille

osapuolille tuotteidemme tai palveluidemme sekä niihin liittyvien tilauksien

hoidossa ja tuottamisessa. Myös nämä yritykset voivat sijaita Euroopan

Unionin alueella tai sen ulkopuolella.

Jos tietoa luovutetaan Euroopan Unionin ulkopuolella toimiville kolmansille

osapuolille, pyrimme huolehtimaan riittävästä tietoturvasta ja rekisterin

asianmukaisesta käsittelystä EU-U.S – Privacy Shield – järjestelyllä tai

erillisen sopimuksen avulla.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös viranomaisten tai

muiden vastaavien tahojen lainsäädäntöön perustuvien edellytysten

mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille

yrityskaupan yhteydessä. Tällöin osapuolet tekevät salassapitosopimuksen

henkilötietojen osalta.

Citylaturi Oy ei milloinkaan siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille muuhun

kuin yllämainittuihin tarkoituksiin. Citylaturi Oy huolehtii tarpeettomien

tietojen poistosta kohtuullisen ajan kuluessa tiedon muututtua

tarpeettomaksi. Tietojen säilyttäminen vaihtelee käyttötarkoituksesta

riippuen.

9. Alihankkijat

Hyödynnämme palvelun ylläpidossa ja kehittämisessä alihankkijoita.

Alihankkijamme ovat suomalaisia yrityksiä, joita sitoo

salassapitovelvollisuus sekä tietojenkäsittelysopimus (DPA). Yksityisyytesi

suojataan myös alihankkijoidemme toimesta. Valvomme ja seuraamme

alihankkijoidemme toimintaa ja velvoitamme heidät toimimaan

määrittelemiemme toimintatapojen mukaisesti.

10. Rekisterin suojaus

Citylaturi Oy on sitoutunut estämään tietojen luvattoman käyttämisen,

luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen. Sähköisesti käsiteltävät

rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin

tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on

asiattomilta pääsy estetty.

Citylaturi Oy:n työntekijöillä ja alihankkijoilla on pääsy rekisterin

sisältämiin tietoiin. Kaikkia Citylaturi Oy:n työntekijöitä ja alihankkijoita

sitoo salassapitovelvollisuus.

11. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Henkilötietolainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tietää,

mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän

rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö

Citylaturi Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että

sähköpostiosoitteensa. Rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava

henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietojen mahdolliset korjaukset tai

poistamme tarpeettomat tiedot.

Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko kirjeitse, sähköpostitse tai

omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Osoitetiedot löytyvät

verkkosivuiltamme.

Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu henkilötietojen käsittelyn suhteen, on

sinulla oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle.

12. Citylaturi Oy henkilötietojen käsittelijänä

Citylaturi Oy tarjoaa asiakkailleen Citylaturi – palvelun. Citylaturi –

palvelun käytön mahdollistamiseksi käsittelemme asiakkaan lukuun

asiakkaan henkilötietorekisteriä. Jos käsittelemme asiakkaan rekisteriä, on

asiakas tällöin rekisterinpitäjä ja Citylaturi Oy henkilötietojen käsittelijä.

Tällöin asiakas hyväksyy tekemällä tilauksen sen yhteydessä

(verkkosivuillamme) olevan tietojenkäsittelysopimuksen (DPA). Asiakas

vastaa tällöin rekisterinpitäjälle lainsäädännössä määrätyistä

tietosuojavelvoitteista. Citylaturi Oy vastaa tällöin henkilötietojen

käsittelijän velvoitteista.

Asiakas on itse vastuussa omasta henkilötietorekisteristä, sen tiedoista,

keräämisestä ja poistamisesta. Citylaturi – palvelu hyödyntää asiakkaan

henkilötietorekisteriä mahdollistaakseen palvelun käytön.

13. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutokset

julkaistaan päivämäärän kanssa verkkosivuillamme. Suosittelemme

käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

14. Muut tietosuojaan liittyvät asiat

Citylaturi Oy:n verkkosivustot ja palvelut saattavat sisältää linkkejä muille

sivustoille tai sisältää sisältöä muilta sivustoilta. Citylaturi Oy ei vastaa

tällaisten kolmansien osapuolien sivustoista.